#Guttmanny2021 – duże zainteresowanie kibiców Plebiscytem na Sportowca Roku