Fundacja 4F Pomaga zbudowała kolejne boisko dla dzieci